Modellbilder.se
Kategori
Fine Art Nude
Stad
Malmö
Län
Skåne län
Skapad
2019-09-25


Till ett grafiskt projekt behöver jag kvinnliga aktörer att fotografera till förlaga för linoleum tryck.

Projektbeskrivning:
”Jag vill undersöka vad som uppstår om man blottställer och synliggör kvinnan på ett media som i över tusen år har legat till grund för att kuva henne.
Jag vill utmana det konventionella betraktandet av biblisk text, tradition och uttryck i konst förknippad med religiositet. Jag vill skapa en ny aspekt i texten och ge utrymme för nya tolkningar. Att låta grafiska tryck slumpvis dölja texten på sidor rivna ur bibeln, att framhäva eller sätta i kontrast till det ursprungliga innehållet.
Den svarta texten mot det vita pappret återspeglar väl den trångsynta värld som boken fått representera och jag vill istället visa på den mångfasetterade nyansrikedom som verkligheten är.”

Bilderna kommer främst fotograferas utomhus och innehållet uttrycka; att resa sig, att segra osv. Lite åt Jean d´Arc hållet. Helt eller delvis naket

Är du intresserad av att delta kan du kontakta fotosessionens skapare.

Skapare
Marcus B.
Miljö
Skog & liknande
Plats
Krav

Kontakta skaparen