Modellbilder.se

Innehåll

  1. Generellt
  2. Bilder
  3. Forum
  4. Fotoidéer
  5. Träffar
  6. Betaluppdrag
  7. Åtgärd, varning & avstängning
  8. Externa länkar

1. Generellt

Stötande material

1.1 § Du går med på att inte offentliggöra eller skicka något olagligt, falskt, bedrägligt, skadligt, hotfullt, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, obscent, hatiskt, rasistiskt, etniskt kränkande eller på annat sätt stötande material av någon form.

Åldergräns

1.2 § Modellbilder.se är inte avsett för medlemmar under 18 år. Skicka inga bilder eller personlig information om du är under 18 år. Läs om bildregler och åldergräns här.

Reklam & värvning

1.3 § Det är inte tillåtet med reklam eller värvning på Modellbilder.se i någon form (t.ex. via privata meddelanden, kommentarer, fotoidéer, träffar, forum). Ett undantag är den personliga portfolion där kommersiella budskap får presenteras så länge det inte upplevs vara självändamålet med medlemskapet. Forumet har särskilda regler gällande reklam.

Svordomar och grovt språk

1.4 § Håll ett vårdat språk och en trevlig ton. Svordomar och grovt språk är inte tillåtet.

Otillåtna verksamheter

1.5 § Spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudande av sexuella tjänster är förbjudet. Ingen typ av pornografiskt verksamhet är tillåten. Detta innefattar sökandet av modeller till all typ av pornografisk verksamhet.

Piratkopiering

1.6 § Modellbilder.se stöder inte piratkopiering. Offentliggjort material som kan anses syfta till att främja sådan verksamhet är därför inte tillåtet.

Länkar till externa webbplatser

1.7 § Du går med på att inte offentliggöra eller skicka webblänkar (URL:s) i någon form som länkar till sidor med pornografiskt material, bondage eller betalwebbplatser (kräver betalning för användning).

2. Bilder

2.1 Generella bildregler

Bilder på människor

2.1.1 § För att en bild ska få publiceras på Modellbilder.se så måste minst en modell vara synlig i bilden.

Pornografi, bondage & andra otillåtna bildteman

2.1.2 § Det är inte tillåtet att offentliggöra vad som kan anses vara pornografiskt material. Vi är också mycket restriktiva med att godkänna vad som kan anses vara bondage/tvång. Fotosessioner med associationer till våldtäkt, kannibalism, djurplågeri, självmord eller liknande våldsskildringar är strikt förbjudet och kan leda till omedelbar avstängning.

Bilder på nakna personer

2.1.3 § Bilder på nakna modeller är enbart tillåtna om det finns en uppenbar konstnärlig tanke bakom bilderna. Könsorgan ska undvikas i största möjliga grad. Det är inte tillåtet att offentliggöra lättklädda bilder eller bilder som kan anses vara nakenbilder på personer som var under 18 år vid fototillfället.

Kvalitetskrav

2.1.4 § Vi förbehåller oss rättigheten att avböja medlemskap, bilder och fotosessioner om vi anser att kvaliteten på bilderna ej uppfyller en god standard och smak. Standarden bedöms av Modellbilder.se's moderatörer.

2.2 Fotosessioner

Medverkande medlemmar

2.2.1 § Fotografen och alla modeller med framträdande roll som medverkat i en fotosession måste vara medlemmar vid uppladdningstillfället på Modellbilder.se för att den ska få publiceras. Ett exempel på något som inte är en framträdande roll är personer i omgivningen eller icke identifierbara personer. Oavsett detta undantag så måste minst en modell ha medverkat. Publicering av bilder på externa modeller hänvisas till "enskilda bilder".

Avslutade medlemskap

2.2.2 § Om en medlem avslutar sitt medlemskap så tas ej medverkande fotosessioner bort, dock visas ej medlemmens profil, detta då Modellbilder är ej involverad i modellkontrakt och avtal utan de åligger medverkande partners emellan. Som följd kan endast uppladdaren av en session ta bort denna.
Fotosessioner som faller i denna kategori räknas ej till ovanstående regel.

Minsta antal bilder

2.2.3 § För att en fotosession ska få publiceras så måste den innehålla minst 3 bilder. Det är inte tillåtet att fylla ut en session med samma bilder eller bilder från en annan fotosession för att gå runt denna regel.

Gemensamt tema

2.2.4 § Bilderna måste ha tagits på samma fotosession eller ha ett gemensamt tema.

Bilder på barn/underårig

2.2.5 § Bilder tagna på personer som var under 18 år vid fototillfället är inte tillåtna i fotosessioner. Dessa bilder får enbart publiceras som "enskilda bilder" i portfolion.

Markera som känslig eller stötande

2.2.6 § Bilder med nakna modeller eller där bilderna kan anses vara stötande på något sätt måste markeras vid uppladdning. På Modellbilder.se innebär naket t.ex. synlig bröstvårta, större delen av brösten synliga, antydan till synligt kön. Med stötande menar vi vad besökare kan uppfatta som stötande, t.ex. sexuell anspelning, våld, vapen, religiös anspelning. Ãr du osäker ska du markera fotosessionen för att inte riskera en varning.

Nedtagning av publicerade bilder på begäran

2.2.7 § Kräver en deltagare i en fotosession att fotosessionen ska tas bort från publik visning så kan en moderator eller administratör ta bort fotosessionen om det anses nödvändigt.

2.3 Enskilda bilder

Bilder på barn/underårig

2.3.1 § Bilder tagna på personer som var under 18 år vid fototillfället är tillåtna att ladda upp som enskilda bilder. Var noga med att följa 2.1.3§ under "Generella bildregler" för att inte riskera avstängning.

2.4 Presentationsbild & Personlig bild

Presentationsbild

2.4.1 § Presentationsbilden måste vara på en människa. Du får inte använda en bild tagen på en person som var under 18 år vid fototillfället.

Personlig bild

2.4.2 § Den personliga bilden måste vara på dig. Ansiktet ska vara synligt.

3. Forum

Namn på privatpersoner

3.1 § Privatpersoners namn får inte förekomma på forumet. Diskussioner om en person som uppenbart kan kopplas till medlem eller privatperson är inte tillåtna.

Diskussion om bilder/fotosessioner/kommentarer

3.2 § Det är inte tillåtet att diskutera huruvida enskilda bilder, fotosessioner, medlemmar eller kommentarer är lämpliga på Modellbilder.se eller inte. Regelbrott ska anmälas direkt till moderator eller via anmälningsfunktionen. Synpunkter om vad som bör eller inte bör få publiceras på Modellbilder.se ska gå via moderator eller feedbackfunktionen.

Reklam i forum

3.3 § Annonsering av varor/tjänster är inte tillåtet. Undantaget är om en vara eller tjänst specifikt har efterfrågats. I dessa fall är det tillåtet att kort meddela att man kan tillhandahålla varan eller tjänsten, varpå efterföljande konversation sker utanför forumet. Det är inte tillåtet att lägga in annonser/erbjudanden i sin signatur men det är tillåtet att infoga en länk till sin tjänst och verksamhet.

Upphovsrätt

3.4 § Du accepterar att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar. Länkning till sådant material som publicerats på annan webbplats är tillåtet så länge det tydligt framgår att det inte är Modellbilder.se som publicerat materialet.

Inlägg som avviker från ämnet

3.5 § Inlägg som stör diskussioner och/eller inlägg som inte besvarar frågan eller berör ämnet är inte tillåtna (forumet för Off Topic undantaget).

Redigering

3.6 § Redigering av moderators eller forumledares utförda redigering är inte tillåtet.

Radera/Redigera inlägg

3.7 § Modellbilder.se har rätten att omedelbart radera eller redigera inlägg som strider mot Modellbilder.se:s förhållningsregler. Inlägg som skrivs i mer än en tråd, s.k. korspostning kommer att raderas utan anmaning.

Ämnen som avviker från forumets beskrivning

3.8 § Nya ämnen ska postas i det forum där namn och beskrivning bäst överensstämmer med ämnet. Ämnen som saknar ett relevant forum ska postas i Off topic eller inte postas alls.

4. Fotoidéer

Krav för att kallas fotoidé

4.1 § En fotoidé ska vara en tanke eller idé om hur en fotosession ska genomföras. Syftet med din fotoidé måste vara att genomföra en fotosession med någon av de medlemmar som kontaktar dig.

Castings, evenemang, agenturer

4.2 § Det är inte tillåtet att söka modeller till castings, evenemang, agenturer eller liknande via denna funktion.

Ingen betalning

4.3 § Ingen betalning får utgå varken till eller från modell.

5. Träffar

Ej officiella träffar

5.1 § Träffar skapade av medlemmar via träffunktionen är inofficiella och anordnas frivilligt av medlemmar på Modellbilder.se. Modellbilder.se:s ägare har ingen kontroll över vad som sker på en träff och kan därför inte hållas ansvariga för vad som sker på denna.

Vinstsyfte

5.2 § Det är tillåtet att ta betalt för en träff så länge syftet inte är att gå med vinst.

Kommersiella evenemang

5.3 § Det är förbjudet att göra reklam för eller arrangera evenemang med kommersiella intressen via träffunktionen.

6. Betaluppdrag

6.1 § Det är tillåtet att ta betalt på för fotosessioner om det är tydligt överenskommet mellan alla partner. Modellbilder.se har inget som helst ansvar för dessa typer av överenskommelser, detta sker på egen risk och under eget ansvar.

6.2 § Det anses som missbruk att försöka ta betalt för fotouppdrag utan att ha någon delaktighet i fotosessioner med andra medlemmar på sidan. Detta kan detta medföra avstängning. Rekommenderat är delaktiget i minst 10 fotosessioner med 5 sammarbeten (5 olika medlemmar).

7. Åtgärd, varning & avstängning

Åtgärder

7.1 § Offentliggjort material som bryter mot Modellbilder.se:s regler kommer att redigeras eller raderas. Beroende på hur grovt ett regelbrott är så kommer publicisten att varnas eller stängas av.

Varningar

7.2 § Varningar kan delas ut av forumledare efter anmälan från moderator eller annan medlem. En varning gäller i sex (6) månader efter utfärdandet för varningen. Ett otrevligt eller hotfullt svar på en varning kommer direkt att resultera i ytterligare en varning.

Avstängning
7.3 § Vid tre varningar kommer medlemmens användarkonto att stängas av. En avstängning är permanent eller tidsbegränsad beroende på hur grova regelbrotten är. Vid särskilda skäl eller grova regelbrott kan forumledare och administratör besluta om omedelbar avstängning av medlem.

Överklagan

7.4 § Varnad medlem har 10 dagar på sig från mottagandet att överklaga en varning, och om forumledare finner överklagan hållbar delas ingen varning ut. En överklagan ska vara saklig och motiverad.

Anmälan mot moderator/forumledare

7.5§ Anser medlem att någon moderator bryter mot reglerna eller har censurerat ett inlägg, utan att någon av Modellbilder.se:s förhållningsregler kan åberopas, skall forumledarna kontaktas på forumledare[at]modellbilder.se. Alias samt länk till aktuellt inlägg skall finnas med i anmälan. Anser medlem att någon forumledare bryter mot reglerna eller att medlem har blivit felaktigt bemött skall Modellbilder.se:s administratör kontaktas på admin[at]modellbilder.se. Administratör fattar det slutgiltiga beslutet.

8. Externa länkar